Bateria jądrowa: nowa technologia

Ta bateria jądrowa jest „bezpieczna dla ludzi”, ponieważ jest zamknięta w materiale zabezpieczającym przed manipulacją. Działa poprzez wykorzystanie mikroskopijnych diamentów do wypierania ciepła z izotopów radioaktywnych. Izotopy promieniotwórcze pochodzą z odpadów energii jądrowej. Firma gromadzi kilka takich mikroskopijnych komórek, aby wytwarzać energię elektryczną.

Continue reading Bateria jądrowa: nowa technologia

READ MORE